Herje kraftverk

På oppdrag for Rauma Energi er vi i sluttfasen av arbeidet med å legge rørgate og bygge tilkomstveg til eit nytt kraftverk på Herje i Romsdalen.

E136 Vikebukt-Remmem tilførselsvegar

Arbeidet med bygging av tilførselsvegar starta i juli 2014 og skal være ferdig hausten 2015.

Mudring med spesialbygd gavemaskin

Volvo EC290 har ekstra lang rekkevidde. Det gjer den egna til jobbar der andre gravemaskiner ikkje strekk til.

Hytte på Overøye?

Har du lyst å realisere hyttedraumen og kome i hus før neste vinter kjem? Vi har flotte hyttetomter på Overøye. Ski in - Ski out.